RESTAURERINGEN

Her er bilder av restaureringsjobben som er utført i Sagvåg på Stord hos Skipstømraren.

Krusing ved kaien på Jensaneset

Krusing ved kaien på Jensaneset

Riving akter er begynt

Riving akter er begynt

Riving akter er begynt

Riving akter er begynt

Riving akter er begynt

Riving akter er begynt

Ramme til luke fjernes

Ramme til luke fjernes

Ny veggmann på plass

Ny veggmann på plass

Legging av nytt dekk akter startet

Legging av nytt dekk akter startet

Nytt maskinrom skott inn sveiset

Nytt maskinrom skott inn sveiset

Brann isolering av maskinrom skott

Brann isolering av maskinrom skott

Akterdekket ferdig, klart til drivin

Akterdekket ferdig, klart til drivin

Akterdekket ferdig, klart til drivin

Akterdekket ferdig, klart til drivin

Driving

Driving

Kledningen på maskinskott blir fjernet

Kledningen på maskinskott blir fjernet

Kledningen på maskinskott blir fjernet

Kledning fjernes fra garnering

Kledning fjernes fra garnering

Kledning fjernes fra garnering

Kledning fjernes fra garnering

Kledning fjernes fra garnering

Kledning fjernes fra garnering

Dekket drevet og kittet, klart for ned pussing

Overflødige ledninger blir klippet bort

Litt "spagetti"

Litt "spagetti"

Maskin skottet påføres to komponent maling

Resten av rommet skrapes rent og males

Trekke rørene blir rustbanket og påført to komponent maling

Gamle hydraulikk rør blir tatt på land

Gamle hydraulikk rør blir tatt på land

Nye rør blir laget

Nye rør blir laget

Fremre skott blir avkledd

Fremre skott blir avkledd

Fremre skott blir avkledd

Fremre skott blir avkledd

Nye rør blir skrudd opp

Nye rør blir skrudd opp

Fremre skott påføres to komponent maling

Fremre skott påføres to komponent maling

Ventilasjonsrør blir gjemt bak kledning på det fremre skottet

Gjennomføring av kanal og trekkerør til varmepumpe

Deler av dørk heves ca 10cm

Deler av dørk heves ca 10cm

Alle rør behandles

Alle rør behandles

Innredning i messe rives

Innredning i messe rives

Innredning i messe rives

Innredning i messe rives

Innredning i messe rives

Innredning i messe rives

Dørk ferdig hevet og koblingsbokser begynner å poppe opp

Presenning huset på hoveddekket akter rives

Nytt hus bygges en etasje høyere opp

Inndeling av rommet er begynt

Inndeling av rommet er begynt

Aluminiumen blir fjernet

Nye rekkestøtter på plass i hekken

Rekke og skansekledning fjernes på styrbord akter

Rekke og skansekledning fjernes på styrbord akter

Badet tar form

Isolering begynt

Isolering begynt

Plating av badet og lugar er startet

Stikkbjelke på plass

Snart ferdig med plating av salong

Ventilasjonen monteres

Litt listing gjenstår så kan en begynne med badet

Støping av badegulv

Ferdig støpt

Ramme til glassveggen tar form

Siste hånd på glassveggen

Dører på plass

Dørken legges

Dørken ferdig og listing begynner

Arbeidet med den nye rekken er begynt

Arbeidet med den nye rekken er begynt

Rekken begynner å komme opp i full størrelse

Cravell til den nye nedgangen lages

Arbeidet med mesanindekket akter er begynt

Nedgangs kappen tar form

Alt blir fjernet i agnehuset for å komme til rekken

Rekken var ganske ødelagt pga tæring

Ny dryppkant i stål blir laget og rekken fjernes

Noen gode rekkestøtte emner

Bak aluminiumen var det en masse lut

Bak aluminiumen var det en masse lut

Alle dekks bjelker på plass akter og ståldørken blir slisket på plass

Her er rekke og all skansekledning borte

Råte fjernet og rekkestøttene sponset

Mal til forlengelse av akterskott lages

Rekken i agnehuset har fått full tykkelse igjen

Stålet i akterskottet bli sveiset

Bunker og slag etter trålbrettet blir ordnet og slettestokken kommet på

Innvendig blir kappen isolert og kledd

Vindu til nedgangskappen blir innfelt

Vinduet på plass

Siste finpussen på kappen før en er ferdig med den

Alle dekks bjelker på plass akter og ståldørken blir slisket på plass

Mesanindekket begynner å bli ferdig i form

Innvendig blir kappen isolert og kledd

I finværet blir resten av rekken og skansekledning fjernet på styrbord

Rekkestøttene på styrbord blir ordnet

Rekkestøttene på styrbord blir ordnet

Arbeidet med å fjerne maling på skroget er begynt

Dårlige bord blir fjernet

Dårlige bord blir fjernet

Alt treverk blir behandlet med påføring av Boracol og tjære

Ny malergang kokt og kommet på plass

Riving akter

Aluminium rekkestøtter i agnehuset fjernes

Det var en god del kok under dem

Rekkestøtter og malergangen drives

Nye rekkverket blir sveiset opp

Alle ødelagte fyllstykker på styrbord skiftes

Enda en plank kokt og kommet på plass

Innvendig i nedgangskappen er første strøket kommet på

Trappesjakten gjøres ferdig

Ny hudplanke sages

Ny hudplanke sages

Ny trapp til messen

Nye trappen i 2 toms eik på plass

Ny vegg i messen snart ferdig

Malergang i baug stikkes

Spantetoppene i baugen er så bra at en skulle tro de var laget igår

Følger til malergang i baug fjernes

Det går nesten en halv skog bare i en plank

Tjære påføres på alle anleggsflater

Siste del av malergang kommer på

Messe bordene fjernes

Dørken skjæres opp

All ødelagt isolasjon fjernes

Årsaken til lekkasjen var øydelagde rør til sentral varmen

Årsaken til lekkasjen var øydelagde rør til sentral varmen

Dørken rustbanket og første strøk med maling påfør

Hele messen isolert på nytt

Plater på plass

Veggene i messen får nye plater

Veggene i messen får nye plater

Veggene i messen får nye plater

Veggene i messen får nye plater

Ny dørk blir lagt

Ny dørk blir lagt

Ny dørk blir lagt

Ny køye blir laget

Arbeidet med huden fortsetter i det fine været

Knut smører membran på det nedre badet

Ny "klamp" til huden i baugen

Snart tre bordganger komplett på styrbord

Litt vasking og så er baderoms dørken ferdig

Snart ny skuteside

Driving startet på styrbord

Baderommet snart klart

Skute sida kittes

Arbeidet med babord side er begynt

En del sement og spons avdekkes

En del sement og spons avdekkes

Også på babord side er spantene så bra som nye

Nye planker blir kokt og lagt på skutesida

Følgeren blir kokt av festet til skutesiden

Ny malargang på babord kjem på plass

Følgeren blir kokt av festet til skutesiden

En god del rekkestøtter blir skifta på babord side

Fullstykkene blir revet

Nye fullstykker på plass

Nye planker kokes inn

På tredje omfar på babord

På femte omfar på babord

Malargangen kjem på plass akter på babord

Siste plank i malergang på vei på plass

Følgar blir kokt på plass akter babord

På tredje omfar akter babord

Kjølevanns gjennomføring og ene pumpeslangen blir demontert

På fjerde omfaret fra akter

Klinking av spissbolter

På femte omfaret fra akter

Heile skutesida blir diksla før påske

Ny plank helt til vannlinja på babord akter

Tilbakeslags ventilen blir montert på tanken i akterskipet

Driving og kitting av babord skuteside er begynt

Fjerning av gamle ledninger pågår for fullt

Ned pussing på babord er startet

Tønna blir fjernet

Tønna blir fjernet

Nytt tak i egnehuset

Skansekledning på plass babord

Veggen har fått nye plater i egnehuset

Teakdekket blir slipt ned

Ned pussingen på styrbord skuteside er begyn

Varmepumpen i salongen er kommet på plass

Varmtvanns tank til fremskipet blir montert

Ny luftelyre til ventilasjonen blir laget

Arbeidet med teakdekket går fremover

Komplett skansekledning styrbord

Nedpussing av styrbord går fremover

Badet nede er ferdig

Første lag med coelan er påført frem dekket

Siste puss på akterdekket

Første lag med coelan er påført akter dekket

Presenningene revet og klar for å gå til sandblåsing

Presenningene revet og klar for å gå til sandblåsing

I fin fart oppover Stokksundet

I fin fart oppover Stokksundet

Inn på Fitjar

Tildekking før sandblåsing i full gang

Vann og sandblåsing har startet

Bakken er snart ferdig sandblåst

Bakken er snart ferdig sandblåst

De gamle sikringsskapene blir fjernet og nye blir montert

De gamle sikringsskapene blir fjernet og nye blir montert

Primer begynner å komme på bakken

Primer begynner å komme på bakken

Hele båten ferdig primet

Alle sikringsskap blir enten renovert eller byttet ut

Malingsarbeidet nærmer seg slutten

Malingsarbeidet nærmer seg slutten

10,2 knop utenfor Slotterøy fyr på vei til slippen

På vei opp på slippen

De siste plankene i baugen blir kokt på plass

Hele båten vaskes og får nye strøk på treverket

Så er navnet kommet på

Det gamle fiskeri nummeret blir malt på

Så var Gamle Kvalstein klar til å gå heim

Torstein tar farvel etter en hektisk utrustnings periode og er nok glad for å være på vei heim

Torstein tar farvel etter en hektisk utrustnings periode og er nok glad for å være på vei heim

Det var alt for denne gang